Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Programy Univerzity třetího věku jsou koncipovány jako dvouleté (čtyřsemestrální) studijní programy.

Každý studijní program je sestaven ze studijních předmětů, které koncepčně vycházejí z předmětů běžného prezenčního studia na fakultě. Od těch se samozřejmě liší především rozsahem.

Účastníci vzdělávání obdrží ke každému předmětu podpůrné studijní materiály ve formě tištěných nebo elektronických textů či prezentací.

Na konci každého ročníku jsou nabyté znalosti posluchačů ověřeny vykonáním písemného testu.

Přednášky zimního semestru probíhají v období říjen až prosinec, letního semestru v období únor až květen. Konají se 1x týdně v prostorách Geologického pavilonu prof. Pošepného. Součástí výuky geovědních kurzů mohou být i odborné exkurze.

Přednášky, cvičení a exkurze vedou akademičtí pracovníci VŠB - TUO popř. významní odborníci z praxe.

Garantem U3V na Hornicko-geologické fakultě VŠB TUO je děkan fakulty.

Koordinátor U3V na Hornicko-geologické fakultě VŠB TUO je Ing. Martina Polášková.