Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zahájení akademického roku 2022/2023 Univerzity 3. věku

Společná přednáška v posluchárně C2 pro účastníky U3V všech fakult VŠB-Technické univerzity Ostrava

Ing. Jan Pokorný "Energetický trh ČR, jeho principy, příčiny krize, možné řešení"

1. ročník

přihlášky ke studiu do 19. září 2022

- osobně na Geologickém pavilonu
- elektronicky (přihláška je uveřejněna na webu Geologického pavilonu)

podmínky přijetí

přihláška

Aplikovaná geologie

 • kapacita 40 účastníků
 • 1. semestr Geohazardy
  (Svahové pohyby, Technické průzkumné práce v geologii...)
  2. semestr Vlivy a rizika hornické činnosti
  (Poddolování, odkaliště, důlní plyny a vody...)
  3. semestr Hydrologie a hydrogeologie (Čištění vod, Meteorologie a klimatologie, Karsologie ...)
  4. semestr Vodní hospodářství
  (Úpravy toků, Vodní stavby, Balneologie...)

 • výuka ve středy 14,15-15,45 hod.

Společnost a přírodní vědy

 • kapacita 40 účastníků
 • 1. semestr Společnost a přírodní jevy
  (Voda na Zemi, Astronomické jevy, Udržitelná výroba..)
  2. semestr Společnost a životní prostředí
  (Mikroorganismy v ŽP, Minerální biotechnologie...)
  3. semestr Společnost a krajina
  (Příroda a krajina, Pohledy na vybrané země světa nejen očima geologa...)
  4. semestr Společnost a věda
  (Kvartér, Mobilní komunikace, .....)
 • výuka ve středy 14,15-15,45 hod.

2. ročník

Základy geologie

 • podmínka studia – absolvování 1. ročníku tohoto studijního programu

 • 3. semestr Regionální a historická geologie
  (Regionální geologie ČR, Historická geologie, Geochemie...)
  4. semestr Ložiska surovin­
  (Ložiska surovin, Povrchové a hlubinné dobývání surovin, Těžba a zpracování uhlovodíků.....)
 • výuka v úterky 14,15 - 15,45 hod.

Geomontánní turismus

 • podmínka studia – absolvování 1. ročníku tohoto studijního programu

 • 3. semestr Geografie a ekonomika turismu
  (Krajinné systémy, Geoparky, Ekonomika turismu...)
 • 4. semestr Turismus a krajina
  (Geologie a turismus,Geologie hradů a zámků......)

 • výuka ve středy 16-17,30 hod.