Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

1. ročník

přihlášky od 1. června 2022 od 9 hodin

- osobně na Geologickém pavilonu
- elektronicky (přihláška bude uveřejněna na webu Geologického pavilonu od 1. června 2022)

podmínky přijetí

přihláška

Aplikovaná geologie

 • kapacita 40 účastníků
 • 1. semestr Geohazardy
  (Přírodní katastrofy, Svahové pohyby...)
  2. semestr Vlivy a rizika hornické činnosti
  (Poddolování, odkaliště, důlní plyny a vody...)
  3. semestr Hydrologie a hydrogeologie (Čištění vod, Meteorologie, Karsologie ...)
  4. semestr Vodní hospodářství
  (Úpravy toků, Vodní stavby, Balneologie...)
 • výuka ve středy 14,15-15,45 hod.

Společnost a přírodní vědy

 • kapacita 40 účastníků
 • 1. semestr Společnost a věda
  (Komunikace vědy s veřejností, Věda na VŠB...)
  2. semestr Společnost a životní prostředí
  (Mikroorganismy v ŽP, Minerální biotechnologie...)
  3. semestr Společnost a krajina
  (Voda na Zemi, Kvartér ...)
  4. semestr Společnost a přírodní jevy
  (Příroda a krajina, Astronomické jevy.....)
 • výuka ve středy 14,15-15,45 hod.

2. ročník

Základy geologie

 • podmínka studia – absolvování 1. ročníku tohoto studijního programu

 • 3. semestr Regionální a historická geologie
  (Regionální geologie ČR, Historická geologie, Geochemie...)
  4. semestr Ložiska surovin­
  (Ložiska surovin, Povrchové a hlubinné dobývání surovin, Těžba a zpracování uhlovodíků.....)
 • výuka v úterky 14,15 - 15,45 hod.

Geomontánní turismus

 • podmínka studia – absolvování 1. ročníku tohoto studijního programu

 • 3. semestr Geografie a ekonomika turismu
  4. semestr Turismus a krajina
 • výuka ve středy 16-17,30 hod.