Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Níže naleznete nabídku studijních programů U3V na Hornicko-geologické fakultě.

1. ročník

PŘIHLÁŠKA musí být podána osobně na Geologickém pavilonu na tištěném formuláři.
Přihlašování OD 1. ČERVNA 2020 od 9 hodin (formulář bude k dispozici na pracovišti Geologického pavilonu od 1.6.)

Základy geologie

 • kapacita 25 účastníků
 • dvouletý stud. program s předmětovou náplní:
  1. roč. Základy astronomie, Nauka o Zemi, Geomorfologie, Mineralogie, Petrografie.
  (2. roč. 2021/2022 Regionální geologie, Historická geologie, Ložiska nerostných surovin, Dobývání ložisek, Těžba a zpracování uhlovodíků, Geotermální energie.)
 • výuka ve středu 14,15 - 15,45 hod.

Aplikovaná geologie

 • kapacita 25 účastníků
 • dvouletý stud. program s předmětovou náplní:
  1. roč. Sanace - svahové pohyby, Přírodní katastrofy, Technické průzkumné práce, Rizika hornické činnosti, Vlivy hornictví.
  (2. roč. 2021/2022 Geometrie kolem nás II., Úprava a čištění vody, Meteorologie a klimatologie, Vodní hospodářství, Karsologie.)
 • výuka ve středu 16,00 - 17,30 hod.

Společnost a přírodní vědy

 • kapacita 40 účastníků
 • dvouletý stud. program s předmětovou náplní:
  1. roč. Komunikace vědy s veřejností, Věda a výzkum na VŠB-TUO, Voda na Zemi, Mikroorganismy v životním prostředí, Minerální biotechnologie, Současná témata společenských věd.
  (2. roč. 2021/2022 Mikroorganismy v životním prostředí II., Příroda a krajina, Pohledy na vybrané země světa - Čína, Astronomické jevy, Kvartér, Mobilní komunikace.)
 • výuka ve středu 16,00 - 17,30 hod.

Společnost a geovědy

 • kapacita 40 účastníků
 • dvouletý stud. program s předmětovou náplní:
  1. roč. Moderní geofyzikální technologie, Příklady aplikované geologie, Architektura pro brownfieldy, Rekultivace a regenerace krajiny, Zajištění a likvidace důlních děl, Historie a současnost bezpečnosti v geovědách.
  (2. roč. ak. rok 2020/2021- Památková péče pro brownfieldy, UNESCO památky, Vybrané vlastnosti hornin, Možnosti získávání nerostných a druhotných surovin, Základy ekonomických znalostí).
 • výuka ve středu 14,15 - 15,45 hod.

2. ročník

Společnost a geovědy

 • podmínka studia – absolvování 1. ročníku tohoto studijního programu
 • předmětová náplň: Památková péče pro brownfieldy, UNESCO památky, Vybrané vlastnosti  hornin, Možnosti získávání nerostných a druhotných surovin, Základy ekonomických znalostí
 • výuka v úterý 14,15 - 15,45 hod.

Svět geoinformatiky

 • podmínka studia – absolvování 1. ročníku tohoto studijního programu
 • předmětová náplň: Základy práce s geografickými daty, Mobilní komunikace, Tvorba tematických map, Dálkový průzkum Země.
 • výuka v úterý 14,15 - 15,45 hod.