Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Informace k výuce U3V HGF v letním semestru 2019/2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN platí i nadále zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na VŠB-TUO. Tímto došlo tedy i k zastavení kontaktní výuky v rámci U3V (přednášky, cvičení, exkurze).

Letní semestr 2019/2020 výuky U3V na HGF bude tudíž dobíhat pouze formou samostudia.

V odkazu učební materiály jsou umístěny studijí opory předmětů letního semestru jednotlivých studijních programů. K  materiálům se lze dostat jen přes přihlášení. Přístupová práva obdrželi účastníci jednotlivých programů emailem.

Studijní programy U3V HGF pro ak. rok 2019/2020

Společnost a geovědy 1. ročník

 • dvouletý stud. program s předmětovou náplní:
  1. roč. Moderní geofyzikální technologie, Příklady aplikované geologie, Architektura pro brownfieldy, Rekultivace a regenerace krajiny, Zajištění a likvidace důlních děl, Historie a současnost bezpečnosti v geovědách.
  (2. roč. ak. rok 2020/2021- Památková péče pro brownfieldy, UNESCO památky, Vybrané vlastnosti  hornin, Možnosti získávání nerostných a druhotných surovin, Základy ekonomických znalostí)
 • výuka v úterý 14,15 - 15,45 hod.

Svět geoinformatiky 1. ročník

 • u zájemců předpokládaná základní znalost práce na PC
 • dvouletý stud. program s předmětovou náplní:
  1.roč. Zhotovení a úprava digitálních fotografií, Globální navigační družicové systémy (GPS), Tvorba digitálních prezentací, Práce s textovým a tabulkovým editorem.
  (2. roč. ak. rok 2020/2021- Mobilní komunikace (Skype, facebook, skype, messenger), Základy práce s geografickými daty, Tvorba tematických map, Dálkový průzkum Země pomocí družic, letadel, dronů.
 • výuka v úterý 14,15 - 15,45 hod.

Geomontánní turismus pro U3V 2. ročník

 • předměty Ekonomika turismu, Geografie turismu, Balneotechnika a balneologie, Krajinné systémy Technická estetika, Patologické jevy ve společnosti
 • výuka ve středu 14,15 - 15,45 hod.

Základy geologie

 • předměty Regionální geologie, Historická geologie, Ložiska nerostných surovin, Dobývání ložisek, Těžba a zpracování uhlovodíků, Geotermální energie
 • výuka ve středu 16,00 - 17,30 hod.

Společnost a přírodní vědy

 • předměty-Mikroorganismy v životním prostředí II., Příroda a krajina, Pohledy na vybrané země světa - Čína, Astronomické jevy, Kvartér, Mobilní komunikace
 • výuka ve středu 1. skupina 14,15 - 15,45 hod, 2. skupina 16,00 - 17,30 hod