Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní programy U3V na HGF v ak. roce 2021/2022

1. ročník

Základy geologie

 • dvouletý stud. program s předmětovou náplní:
  1. roč. Základy astronomie, Nauka o Zemi, Geomorfologie, Mineralogie, Petrografie.
  (2. roč. 2022/2023 Regionální geologie, Historická geologie, Ložiska nerostných surovin, Dobývání ložisek, Těžba a zpracování uhlovodíků, Geotermální energie.)
 • výuka v úterky 14,15 - 15,45 hod.

Geomontánní turismus pro U3V

 • dvouletý stud. program s předmětovou náplní:
  1. roč. Dějiny evropských států, Regionální památky, Technické památky, Nonverbální komunikace, Dějiny přírodních věd
  (2. roč. 2022/2023 Krajinné systémy, Geografie turismu, Ekonomika turismu, Balneologie,  Nonverbální komunikace)
 • výuka ve středy 16-17,30 hod.

Studijní programy U3V na HGF v ak. roce 2021/2022

2. ročník

podmínka studia – absolvování 1. ročníku tohoto studijního programu

 

Základy geologie

 • předmětová náplň: Regionální geologie, Historická geologie, Ložiska nerostných surovin, Dobývání ložisek, Těžba a zpracování uhlovodíků, Geotermální energie
 • výuka ve středy 14,15 - 15,45 hod.

Aplikovaná geologie

 • předmětová náplň: Vodní hospodářství, Úprava a čištění vod, Karsologie, Meteorologie a klimatologie
 • výuka ve středy 16-17,30 hod.

Společnost a geovědy

 • předmětová náplň: Památková péče pro brownfieldy, UNESCO památky, Vybrané vlastnosti hornin, Možnosti získávání nerostných a druhotných surovin, Základy ekonomických znalostí
 • výuka ve středy 14,15 - 15,45 hod.,