Mineralogický kroužek je určen především pro žáky 5. - 9. tříd základních škol . Je zaměřen na zvýšení zájmu o přírodní vědy, především o neživou přírodu. Nenásilnou formou by měl dětem ukázat rozmanitosti a zajímavosti nerostné říše, která je všude kolem nás.

Témata, která jsou náplní schůzek, jsou rozmanitá. Děti se seznámí se světem nerostů, hornin a fosílií. Naučí se přírodniny sbírat v terénu a následně pak vzorky poznávat a zpracovávat. Budou mít možnost ověřit si některé vlastnosti minerálů díky chemickým a fyzikálním pokusům i práci v laboratoři.

Pro rok 2019/2020

Schůzky kroužku

začátečníci - čtvrtky v sudé týdny 15-16,30 hod.

pokročilí - čtvrtky v liché týdny 15-16,30 hod.

Informace :

Ing. Monika Chmelařová 597 329 037   monika.chmelarova@vsb.cz

Ing. Martina Polášková 597 325 392     martina.polaskova@vsb.cz

 

 Cena 500,- Kč/rok