Mineralogické setkání 6. dubna 2019

Tradiční prodejní výstavu minerálů a fosilií , pořádané Hornicko-geologickou fakultou, shlédlo tentokrát přes 1700 návštěvníků. Přírodniny nerostné říše a také výrobky z nich jim nabídlo ke shlédnutí nebo zakoupení 111 vystavovatelů na 258 metrech výstavních ploch. Nechyběla ani odborná geovědní literatura, materiál ke zpracování přírodnin či tolik oblíbené šperkové výrobky.

Výstava byla doplněna o doprovodný program „Geolog v akci“, připravený pracovišti HGF.  Kromě různých geovědních aktivit jako leštění kamenů, ukázky práce s georadarem, hledání minerálů a fosilií v "rýžovišti", geohrátky a enviaktivity "Hřiště přírodních věd", byla připravena i přednáška dr. Kunze  Geotermální energie.

I když venku nebylo příliš vlídné počasí, v aule VŠB-TUO si příznivci neživé přírody mohli udělat jako vždy krásné sobotní dopoledne.