00 MS 10_19

12. října 2019 se konalo v aule VŠB-Technické univerzity Ostrava podzimní

Mineralogické setkání.

Prodejní výstava minerálů, fosilií a výrobků z přírodnin tentokrát přilákala přes 1600 návštěvníků všech věkových kategorií.  

Sto vystavovatelů na 250 metrech výstavních ploch zaujalo svými vzorky dospělé i mládež. Sešla se tady laická veřejnost i odborníci z oboru, prostě všichni, kterým krása neživé přírody učarovala.

Akce, kterou v atriu auly doplnili různými aktivitami doktorandi a zaměstnanci pracovišť pořádající Hornicko-geologické fakulty, určitě potěšila v krásném podzimní dni všechny účastníky.

reportáž tv Fabex Min setkání