6. dubna 2019  MINERALOGICKÉ SETKÁNÍ

26. dubna 2019 GEOLOGICKÉ KLADÍVKO  soutěž pro ZŠ a SŠ

Najdete nás i na:

22. března 2019 DEN VODY na Ústavu geoniky AV

24. dubna 2019 DEN ZEMĚ na Hlavní třídě v Ostravě Porubě