HGF Hornicko-geologická fakulta
Institut kombinovaného studia Most

Institut kombinovaného studia Most

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Institut kombinovaného studia Most

Hornicko-geologické fakulty

Ústavy vysokých škol

tř. Budovatelů 2532
434 01  Most
Ústecký kraj
budova B

Kontaktní osoba: Andrea Herudková, 597 325 706