Významné projekty

ICT Inovace

Může vás zajímat

Planetarium pavilon Univerzita třetího věku

Aktuálně

Studuj obory pro budoucnost!
Pojď ji prozkoumat!
2. kolo přijímacího řízení

 

Máš stále možnost se k nám přidat - do 31. 7. 2016

Infoservis

24.5.2016 | Přijďte s námi v neděli 29. května oslavit Den dětí.
23.5.2016 | Tradiční setkání s bývalými pracovníky fakulty, se uskutečnilo v pondělí 23. května 2016 v salonku Menzy VŠB-TU Ostrava.
19.5.2016 | Slavnostní ukončení Univerzity 3. věku se uskutečnilo 18. května 2016 v prostorách Nové Auly Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, za účasti představitelů Hornicko-geologické fakulty JUDr. Alexandera Királyho, Ph.D. a doc. Ing. Petra Skupiena, Ph.D. a Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava prof. Ing. Petra Noskieviče, CSc.
19.5.2016 | Třetí ročník realizuje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. pod patronací Moravskoslezského kraje.
19.5.2016 | Soutěž pro podporu podnikání na vysokých školách v Moravskoslezském kraji.
2.6.2016 - 4.6.2016, Aula VŠB-TU Ostrava | A workshop "Critical Raw Materials and their Recycling for Circular Economy of the EU"
celý infoservis ...

studiumV


© 2016 VŠB-TU Ostrava