Významné projekty

ICT Vesmírná brána Inovace

Může vás zajímat

Planetarium pavilon Univerzita třetího věku

Aktuálně

Přihlášky ke studiu do 30.4.2014

Široká nabídka bakalářských i navazujících magisterských oborů v prezenční i kombinvané formě studia...

Termín podání přihlášek pro doktorské studium do 12.5.2014

Světový den vody 2014

Na oslavách Světového dne vody převzal děkan HGF VŠB-TUO šek v hodnotě 100 tis. Kč od akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava

Mineralogické setkání

V sobotu 12. dubna 2014 pořádá HGF již tradiční Mineralogické setkání. Akce proběhne v prostorách Auly v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě od 9:00 do 14:30 hodin. Setkání zájemců o neživou přírodu je každoročně spojeno s prodejní výstavou přírodnin, fosílií a šperků.

Absolventská síť Alumni VŠB-TUO

Každý absolvent VŠB-TUO se může zaregistrovat na absolventském portálu www.vsb.cz/alumni, vyhledávat si své spolužáky, přispívat do diskuze, dozvědět se novinky o VŠB-TUO, případně o kraji.

GeoScience Engineering

Elektronický časopis HGF, který poskytuje prostor domácím i zahraničním autorům pro vydání původních dosud nepublikovaných vědeckých a odborných příspěvků z oblasti základního a aplikovaného výzkumu v geovědních oborech.

Vesmírná brána

Cílem projektu je vytvořit návštěvnické centrum komunikace a popularizace vědy, kde budou prezentovány zejména přírodovědecké poznatky atraktivní formou a způsobem srozumitelným co nejširšímu okruhu našich návštěvníků.

Infoservis

25.04.2014, Tržnice města Most, Reprezentační dům města Most | Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO a Institut hornického inženýrství a bezpečnosti pořádají 25. dubna 2014 již 125. Skok přes kůži. Jedná se o slavnou a starodávnou hornicko-akademickou tradici, při níž jsou do cechu hornického pravidelně jedenkrát do roka přijímáni adepti z řad studentů VŠB-TUO. Koná se tak v duchu pergamenu bezmála 7. století starého, tentokrát v Mostě.
11.04.2014 | Nový obor TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ v bakalářském studiu.
10.04.2014 | Pokyny ke kontrole studia před Státní závěrečnou zkouškou
01.04.2014 | Děkan HGF, prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc., v besedě na TV Polar...
27.03.2014 | Na oslavách Světového dne vody převzal děkan HGF VŠB-TUO šek v hodnotě 100 tis. Kč od akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
26.03.2014, Náhradní prostory v areálu VŠB-TU Ostrava | Aktuální program
celý infoservis ...

studiumV


© 2014 VŠB-TU Ostrava