Významné projekty

ICT  Inovace

Může vás zajímat

Planetarium pavilon Univerzita třetího věku

Aktuálně

IGE a DME nově také v Mostě!

Od akademického roku 2015/2016 otevíráme v Mostě bakalářské studium oborů Inženýrská geodézie a Důlní měřictví v prezenční formě studia.

Probíhá 2. kolo přijímacího řízení

Vybrat si můžete z více než 20 oborů.

ALUMNI – Absolventi VŠB-TUO

Zůstaňte s námi v kontaktu i po skončení studií a zaregistrujte se na univerzitním absolventském portálu Alumni VŠB-TUO.  

GeoScience Engineering

Elektronický časopis HGF, který poskytuje prostor domácím i zahraničním autorům pro vydání původních dosud nepublikovaných vědeckých a odborných příspěvků z oblasti základního a aplikovaného výzkumu v geovědních oborech.

Planetárium Ostrava

Nově zrekonstruovaný areál Planetária Ostrava je od 30. 11. 2014 opět přístupný návštěvníkům!

Infoservis

7.7.2015 | Ve dnech 3. – 6. 7. 2015 se v Kostnici uskutečnil Vzpomínkový víkend k 600. výročí úmrtí Jana Husa.
29.6.2015 | Ve dnech 24. – 26. června proběhly v Praze současně dvě akce: XXII. konference Společnosti důlních měřičů a geologů (SDMG) s názvem Mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2015 a setkání odborných komisí Mezinárodní společnosti důlních měřičů (ISM). Druhou akcí bylo 43. zasedání prezídia ISM. Obě akce probíhaly v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností v Praze na Novotného lávce.
29.6.2015 | Úřední hodiny v období prázdnin - viz příloha.
22.6.2015 | Děkanovi Hornicko -geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava zde slavnostně předal Čestný odznak ministra hospodárstva Slovenské republiky JUDr. Vazil Hudák, minister hospodárstva SR, za zachování tradic.
6.6.2015 | Ve dnech 1. 6. – 5. 6. 2015 se děkan HGF prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. zúčastnil oficiální návštěvy na Hornické univerzitě v Petrohradu na základě pozvání rektora tamější Univerzity prof. Litviněnka.
celý infoservis ...

studiumV


© 2015 VŠB-TU Ostrava