Významné projekty

ICT Vesmírná brána Inovace

Může vás zajímat

Planetarium pavilon Univerzita třetího věku

Aktuálně

Geologický pavilon opět otevřen

Po roční přestávce, způsobené rekonstrukcí Geologického pavilonu, jsou od 15. září  2014 opět zpřístupněny prostory unikátních geovědních sbírek VŠB-Technické univerzity Ostrava.

ALUMNI – Absolventi VŠB-TUO

Zůstaňte s námi v kontaktu i po skončení studií a zaregistrujte se na univerzitním absolventském portálu Alumni VŠB-TUO.  

GeoScience Engineering

Elektronický časopis HGF, který poskytuje prostor domácím i zahraničním autorům pro vydání původních dosud nepublikovaných vědeckých a odborných příspěvků z oblasti základního a aplikovaného výzkumu v geovědních oborech.

Vesmírná brána

Cílem projektu je vytvořit návštěvnické centrum komunikace a popularizace vědy, kde budou prezentovány zejména přírodovědecké poznatky atraktivní formou a způsobem srozumitelným co nejširšímu okruhu našich návštěvníků.

Infoservis

27.2.2015 | Ve dnech 25. a 26. února 2015 proběhla pod záštitou Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava mezinárodní konference na téma: ENVIRONMENTÁLNÍ ZMĚNY V KRAJINĚ JAKO DŮSLEDEK TĚŽBY NEROSTNÝCH SUROVIN.
27.2.2015 | Zasedání AS HGF VŠB-TUO se koná ve středu 4. 3. 2015 v 15:00 hod v místnosti J235.
5.3.2015, B1 | Téma přednášky se bude týkat problematiky obnovení růstu ekonomiky a zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji.
11.2.2015 | Dne 9.2.2015 proběhlo setkání akademické obce s vedením fakulty HGF
2.2.2015 | Při konání 10. Tradičního hornického plesu se dražily hornické šaty a přispívalo se na Spolek svatá Barbora.
2.2.2015 | Dny otevřených dveří na HGF proběhly v termínu 30. - 31. ledna 2015 v prostorách Geologického pavilonu prof. Františka Pošepného.
celý infoservis ...

studiumV


© 2015 VŠB-TU Ostrava