Významné projekty

ICT  Inovace

Může vás zajímat

Planetarium pavilon Univerzita třetího věku

Aktuálně

IGE a DME nově také v Mostě!

Od akademického roku 2015/2016 otevíráme v Mostě bakalářské studium oborů Inženýrská geodézie a Důlní měřictví v prezenční formě studia.

ALUMNI – Absolventi VŠB-TUO

Zůstaňte s námi v kontaktu i po skončení studií a zaregistrujte se na univerzitním absolventském portálu Alumni VŠB-TUO.  

GeoScience Engineering

Elektronický časopis HGF, který poskytuje prostor domácím i zahraničním autorům pro vydání původních dosud nepublikovaných vědeckých a odborných příspěvků z oblasti základního a aplikovaného výzkumu v geovědních oborech.

Planetárium Ostrava

Nově zrekonstruovaný areál Planetária Ostrava je od 30. 11. 2014 opět přístupný návštěvníkům!

Infoservis

21.5.2015 | Setkání s bývalými pracovníky na HGF VŠB-TUO proběhlo 28. dubna 2015 v salonku Menzy.
21.5.2015 | 126. Skok přes kůži se letos konal v hornickém městě Chomutov v pátek 24. dubna 2015.
18.5.2015 | Nepromarněte životní příležitost!
Do 31. července 2015 podejte přihlášku na některý z nabídky oborů HGF v bakalářském i navazujícím magisterském studiu.
18.5.2015 | Představujeme Vám výsledky dotazníkového šetření k dopravnímu chování zaměstnanců a studentů VŠB-TUO. Vyhodnocení naleznete v příloze.
30.4.2015 | Dne 28. 4. 2015 se v prostorách HGF VŠB-TU Ostrava uskutečnilo mezinárodní fakultní kolo Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ), pod záštitou děkana Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO prof. Ing. Vojtecha Dirnera, CSc. ve spolupráci s fakultou BERG TU v Košicích.
19.6.2015 - 21.6.2015, Havířov | Havířovské vzpomínání se bude konat v termínu od 19. do 21. června 2015 v Havířově.
celý infoservis ...

studiumV


© 2015 VŠB-TU Ostrava