Významné projekty

ICT Vesmírná brána Inovace

Může vás zajímat

Planetarium pavilon Univerzita třetího věku

Aktuálně

Geologický pavilon opět otevřen

Po roční přestávce, způsobené rekonstrukcí Geologického pavilonu, jsou od 15. září  2014 opět zpřístupněny prostory unikátních geovědních sbírek VŠB-Technické univerzity Ostrava.

Světový den vody 2014

Na oslavách Světového dne vody převzal děkan HGF VŠB-TUO šek v hodnotě 100 tis. Kč od akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava

ALUMNI – Absolventi VŠB-TUO

Zůstaňte s námi v kontaktu i po skončení studií a zaregistrujte se na univerzitním absolventském portálu Alumni VŠB-TUO.  

GeoScience Engineering

Elektronický časopis HGF, který poskytuje prostor domácím i zahraničním autorům pro vydání původních dosud nepublikovaných vědeckých a odborných příspěvků z oblasti základního a aplikovaného výzkumu v geovědních oborech.

Vesmírná brána

Cílem projektu je vytvořit návštěvnické centrum komunikace a popularizace vědy, kde budou prezentovány zejména přírodovědecké poznatky atraktivní formou a způsobem srozumitelným co nejširšímu okruhu našich návštěvníků.

Infoservis

15.09.2014 | Po roční přestávce, způsobené rekonstrukcí Geologického pavilonu, jsou od 15. září 2014 opět zpřístupněny prostory unikátních geovědních sbírek VŠB-Technické univerzity Ostrava.
08.09.2014 | Medaili Oty Hynie, za významný a dlouhodobý přínos české hydrogeologii, získal doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc., na XIV. hydrologickém kongrese v Liberci.
23.06.2014, Náhradní prostory v areálu VŠB-TU Ostrava | Aktuální program
18.02.2014 | Limitní počty přijímaných uchazečů na bakalářské a navazující magisterské studijní obory HGF pro akademický rok 2014/2015.
celý infoservis ...

studiumV


© 2014 VŠB-TU Ostrava