Významné projekty

ICT  Inovace

Může vás zajímat

Planetarium pavilon Univerzita třetího věku

Aktuálně

IGE a DME nově také v Mostě!

Od akademického roku 2015/2016 otevíráme v Mostě bakalářské studium oborů Inženýrská geodézie a Důlní měřictví v prezenční formě studia.

MINERALOGICKÉ SETKÁNÍ

Pořádá Hornicko-geologická fakulta dne 17. října 2015 v aule VŠB-TUO.
Akce je spojena již tradičně s prodejní výstavou minerálů, fosilií a výrobků z přírodnin. 

ALUMNI – Absolventi VŠB-TUO

Zůstaňte s námi v kontaktu i po skončení studií a zaregistrujte se na univerzitním absolventském portálu Alumni VŠB-TUO.  

GeoScience Engineering

Elektronický časopis HGF, který poskytuje prostor domácím i zahraničním autorům pro vydání původních dosud nepublikovaných vědeckých a odborných příspěvků z oblasti základního a aplikovaného výzkumu v geovědních oborech.

Planetárium Ostrava

Nově zrekonstruovaný areál Planetária Ostrava je od 30. 11. 2014 opět přístupný návštěvníkům!

Infoservis

25.9.2015 | Cílem projektu je poskytnout stipendia studentům ze sociálně slabých rodin nebo z dětských domovů, kteří studují v řádném bakalářském, magisterském nebo doktorském programu na VŠ technického zaměření a mají dobrý studijní prospěch.
24.10.2015 - 25.10.2015, Krkonoše, Richtrovy boudy | Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem České republiky. Druhová rozmanitost krkonošské květeny a fauny je největší ze všech okolních středoevropských pohoří. Díky unikátním přírodním podmínkám se v Krkonoších vytvořila a uchovala oblast arkto-alpínské tundry, která je přírodní klenotnicí toho nejcennějšího, s čím se lze v našich horách setkat.
24.9.2015 | Workshop ostravských doktorandů 15. 10. 2015, 13.00 - 18.00 hod. banketní místnost FF OU, budova D, Reální 5 Ostrava
23.9.2015 | Dne 21. 9. 2015 se děkan HGF VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. zúčastnil setkání při příležitosti 25. výročí Evropského Institutu pro postgraduální vzdělávání Technické univerzity v Drážďanech (EIPOS) s osobnostmi z oblasti politiky, obchodu a vědy ze Spolkové republiky Německo, z Polska a České republiky.
8.10.2015, Aula VŠB-TU Ostrava | Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského prezenčního studia HGF se koná 8. října 2015 v 9:00 v Aule VŠB-TU Ostrava
celý infoservis ...

studiumV


© 2015 VŠB-TU Ostrava