Významné projekty

ICT Vesmírná brána Inovace

Může vás zajímat

Planetarium pavilon Univerzita třetího věku

Aktuálně

2. kolo přijímacího řízení do 15.8.2014

Děkan Hornicko-geologické fakulty vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních oborech na akademický rok 2014/2015. Termín pro podávání přihlášek je do 15.8.2014

Sraz absolventů VŠB-TUO

Vážení absolventi, zveme Vás na 1. SRAZ ABSOLVENTŮ VŠB-TUO za 165 let historie univerzity. Zúčastněte se této výjimečné události, zaregistrujte se
a sledujte vše na webu http://srazabsolventu.vsb.cz. Těšíme se na Vás!

Světový den vody 2014

Na oslavách Světového dne vody převzal děkan HGF VŠB-TUO šek v hodnotě 100 tis. Kč od akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava

ALUMNI – Absolventi VŠB-TUO

Zůstaňte s námi v kontaktu i po skončení studií a zaregistrujte se na univerzitním absolventském portálu Alumni VŠB-TUO.  

GeoScience Engineering

Elektronický časopis HGF, který poskytuje prostor domácím i zahraničním autorům pro vydání původních dosud nepublikovaných vědeckých a odborných příspěvků z oblasti základního a aplikovaného výzkumu v geovědních oborech.

Vesmírná brána

Cílem projektu je vytvořit návštěvnické centrum komunikace a popularizace vědy, kde budou prezentovány zejména přírodovědecké poznatky atraktivní formou a způsobem srozumitelným co nejširšímu okruhu našich návštěvníků.

Infoservis

24.06.2014 | Pondělí, středa, pátek: 8:00 - 11:00
23.06.2014, Náhradní prostory v areálu VŠB-TU Ostrava | Aktuální program
12.06.2014 | Specialista Marketingu v Ostravě
03.06.2014 | Děkan Hornicko-geologické fakulty vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na akademický rok 2014/2015
01.06.2014 | Děkan HGF, prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc., v rozhovoru v Ostravsko-karvinském horníku
27.05.2014 | Harmonogram zápisu do 1. ročníku bakalářského prezenčního studia HGF v akademickém roce 2014/2015
celý infoservis ...

studiumV


© 2014 VŠB-TU Ostrava